Контакт

Ово је незванична web презентација Башаида.

Basaid.rs не преузима одговорност за тачност и истинитост информација пренетих из спољних садржаја односно других извора, као и за штету која евентуално из тога, проистекне. Сви текстови су у сврху општег информисања.

Можете нас контактирати преко ФБ странице facebook.com/Basaid.rs