Становништво

извор: Влајков Д. Душан

Срби чине већи део становништва. Број осталих националности је занемарљив. Природни прираштај становништва је низак.

По првом званичном попису, извршеном 1869. године, Башаид је имао 3.727 становника. По попису од 1991. Године имао је 3.741 становника. Треба рећи да је у броју од 3.741 из пописа од 1991. пописано и становништво Бикача (око 300), а да се оно не налази у попису 1869. године. Када је 1948. године Бикач припојен Башаиду заједно су имали 1.194 домаћинства и 4.510 становника. У 225-годишњој историји Башаида број становника се смањивао у ратним и поратним годинама, у време епидемија и исељавања у економски тешким временима.

Од 1945. до 1960. године наталитет је био позитиван, те се број становника повећавао да би 1951. године био забележен рекордан број од 5.107. Од 1952. године број становника се почео благо смањивати због мањег пада наталитета и миграције ка градовима.

Од 1970. до 2001. године број становника је у сталном паду. Разлог за то је велики пад наталитета и промена структуре занимања становника, јер завршавајући школе и занате млади, продуктивни људи налазили су посао у градовима и индустријским центрима. Од фирми и предузећа у којима су радили добијали су станове или кредите за изградњу кућа па су напуштали село. Знатан број је и оних који су отишли на привремени рад изван граница земље.


Текст је преузет из књиге "Башаид кроз векове", аутора Влајков Д. Душана.

извор: Влајков Д. Душан