FCC Кикинда ДОО из техничких разлога скупљање и транспорт отпада уместо у четвртак 30.11.2023. вршиће у суботу 2.12.2023.

извор: FCC Kikinda
фцц кикинда доо из техничких разлога скупљање и транспорт отпада уместо у четвртак 30 11 2023 вршиће у суботу 2 12 2023
FCC Кикинда ДОО из техничких разлога скупљање и транспорт отпада уместо у четвртак 30.11.2023. вршиће у суботу 2.12.2023.