Stanovništvo

izvor: Vlajkov D. Dušan

Srbi čine veći deo stanovništva. Broj ostalih nacionalnosti je zanemarljiv. Prirodni priraštaj stanovništva je nizak.

Po prvom zvaničnom popisu, izvršenom 1869. godine, Bašaid je imao 3.727 stanovnika. Po popisu od 1991. Godine imao je 3.741 stanovnika. Treba reći da je u broju od 3.741 iz popisa od 1991. popisano i stanovništvo Bikača (oko 300), a da se ono ne nalazi u popisu 1869. godine. Kada je 1948. godine Bikač pripojen Bašaidu zajedno su imali 1.194 domaćinstva i 4.510 stanovnika. U 225-godišnjoj istoriji Bašaida broj stanovnika se smanjivao u ratnim i poratnim godinama, u vreme epidemija i iseljavanja u ekonomski teškim vremenima.

Od 1945. do 1960. godine natalitet je bio pozitivan, te se broj stanovnika povećavao da bi 1951. godine bio zabeležen rekordan broj od 5.107. Od 1952. godine broj stanovnika se počeo blago smanjivati zbog manjeg pada nataliteta i migracije ka gradovima.

Od 1970. do 2001. godine broj stanovnika je u stalnom padu. Razlog za to je veliki pad nataliteta i promena strukture zanimanja stanovnika, jer završavajući škole i zanate mladi, produktivni ljudi nalazili su posao u gradovima i industrijskim centrima. Od firmi i preduzeća u kojima su radili dobijali su stanove ili kredite za izgradnju kuća pa su napuštali selo. Znatan broj je i onih koji su otišli na privremeni rad izvan granica zemlje.


Tekst je preuzet iz knjige "Bašaid kroz vekove", autora Vlajkov D. Dušana.

izvor: Vlajkov D. Dušan